Diospóireacht le daltaí na Céad Bliana

Seo agaibh daltaí na céad bliana a ghlac páirt i ndíospóireacht scoile an tseachtain seo ar théama dochar úsáid idirlíne ar shláinte agus ar mheabharsláinte daoine óga. Threisigh agus chuir an díospóireacht seo leis an bplé agus obair déanta ‘sna ranganna OSPS ar shábhailteacht idirlíne agus cibearbhulaíocht.