Cumann na dTuismitheoirí

Is iad seo na hoifigigh agus baill  atá i mbun Cumann na dTuismitheoirí i mbliana:
 
 
Cathaoirleach/Chairperson                  Mr Hugo Dorrian
Rúnaí/Secretary                                        Dr Josephine Kernan
Cisteoir/Treasurer                                    Ms Anne Blake
 
Baill den Choiste:
 
Maxi Curran,  
Annmarie Ferry
Dymphna Donaghy.

Fógraí is déanaí: Click here for latest notices

 

A Thuismitheoirí / Chaomhnóirí,  

Tá bailiúchán éadaí á reáchtáil ag

COLÁISTE AILIGH 

i gcomhar le “Bag2School”.

Trí pháirt a ghlacadh inár mbailiúchán “Bag2School “tá deis agat sórtáil trí do chófraí ​​agus do vardrús agus  aon teicstílí nach dteastaíonn uait a chur sa mhála atá curtha ar fáil. Ina theannta sin, méadóidh sé feasacht i measc na leanaí faoi na buntáistí a bhaineann le athchúrsáil agus athúsáid.

Is féidir linn glacadh le héadaí, bróga (ceangailte le chéile le do thoil), hataí, criosanna, málaí láimhe, scairfeanna & criosanna, bréagáin bhoga.

Le do thoil ,NÍL Duvets, Piliúir, Éadaí leapa, Cuirtíní, Blaincéid, Tuáillí nó Éadaí atá salach nó caite.

Caithfidh na héadaí a bheith ar ardchaighdeán le hathúsáid san Afraic, san Áise agus in Oirthear na hEorpa.

Gheobhaidh Teach LauraLynn 10% breise ó “Bag2School” fosta. Is é Teach LauraLynn an t-aon Ospís Leanaí in Éirinn.

Is é an misean atá acu ná “Tugann Teach LauraLynn aire do leanaí atá ag fulaingt tinneas a chiorraíonn a saol agus a gcuid teaghlaigh, trí chúram idirthréimhseach ardchaighdeáin, tacaíocht bhaile, faoiseamh, agus cúram deireadh saoil a sholáthar. Tá ár seirbhísí ar fáil do leanaí a bhfuil ardriachtanais leighis agus altranais uatha ó rugadh iad go 18. ”

Déan iarracht an oiread málaí a líonadh agus is féidir leat, ná déan dearmad  iarraidh ar chairde ,chomharsana agus seanthuismitheoirí cuidiú fosta. Tig leat eadai a chur í gcineal mala a bith.

Beidh Bag2School ag bailiú ar 28/01/2020. Tabhair  do mhála (nó málaí!) arais chuig an scoil agus cuidigh  linn bailiúchán an-mhaith a bheith againn!

Míle buíochas as ucht cuidiú linn leis an deis tiomsaithe airgid uathúil seo.

Go raibh maith agat.

Dear Parent/Guardian

COLÁISTE AILIGH 

are running a clothing collection

in conjunction with Bag2School.

By getting involved in our Bag2School collection you have an opportunity to sort through your cupboards and wardrobes and donate any unwanted textiles in the bag provided.  In addition, it will raise awareness amongst the children of the benefits of recycling and reuse. 

We can accept adult and children’s clothes, shoes (tied together please), hats, belts, handbags, scarves & belts, soft toys

Please NO Duvets, Pillows, Bedding, Curtains, Blankets, Towels or End-Of-Life Clothing.

The clothes have to be of good quality for reuse in Africa, Asia and Eastern Europe.

The LauraLynn House will also receive an additional 10% from Bag2School. The LauraLynn House is the only Children’s Hospice in Ireland. 

Their mission is “The LauraLynn House cares for children with life limiting conditions, and their families, by providing high quality transitional care, home support, respite, crisis and end-of-life care.  Our services are available to children with high medical and nursing needs from birth to 18.”

Please try to fill as many bags as you can, don’t forget to ask grandparents, friends and neighbours to have a sort out too!  You can return clothes in any kind of bag.

Bag2School will be collecting on  28/01/2020. Please return your bag (or bags!) to us and help us have a really good collection!

Many thanks indeed for helping us with this unique fundraising opportunity.

Thank you!

GLACAIMID LEIS NA NITHE seo a leanas atá ar‘dea-chaighdeáin ‘le haghaidh ATH-ÚSÁID:

 • Éadaí na bhfear, na mban agus na leanaí
 • Bróga péireáilte (ceangailte le chéile nó banda leaisteach timpeall)
 • Málaí láimhe
 • Hataí
 • Málaí
 • Scairfeanna agus carbhait
 • Criosanna
 • Bréagáin bhoga

NÍ ghlacaimid le-

 • Duvets, blaincéid, éadaí leapa
 • Piliúir agus cúisíní
 • Cairpéid, rugaí agus mataí (mataí folcadáin , cithfholctha agus leithris san áireamh)
 • Éadaí millte, péinteáilte, sractha nó fliuch
 • Éide scoile le agus gan lógó
 • Éadaí corparáideacha agus éadaí oibre
 • farasbarr teicstíle, snátha nó ábhar snáithithe

We accept the following ‘good quality’ items for RE-USE:

 • Men’s, Ladies and Children’s clothing
 • Paired shoes (tied together or elastic band around)
 • Handbags
 • Hats
 • Bags
 • Scarves and ties
 • Belts
 • Soft toys

We DO NOT accept:

 • Duvets, blankets, bedding
 • Pillows and cushions
 • Carpets, rugs and Mats (including bath, shower and toilet mats)
 • Soiled, painted, ripped or wet clothing
 • School uniforms with and without logo
 • Corporate clothing and workwear
 • Textile off cuts, yarns or threaded material