An Ardteistiméireacht

Brúigh ar an nasc seo don Chóras Grádála úr ó 2017:
Ardteistiméireacht

Gaeilge

Béarla

Matamaitic

Gairmthreoir

Corp Oideachais

Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte

Roghnú Ábhair 5ú Bl 2023/2024

Stair

Bitheolaíocht

Tíreolaíocht

Fraincís

Gearmainis

Fisic

Eálain

Gnó

Foirgneolaíocht

Ceol

Eacnamaíocht Bhaile

Grafaigh Dheartha agus Chumarsáide

Ceimic