Líonra Leitir Ceanainn – suirbhé

Mar chuid lárnach den phlean teanga ba mhaith le Líonra Leitir Ceanainn fáil amach faoi theaghlaigh sa bhaile agus sa cheantar a bhfuil dúil acu sa Ghaeilge. Cad iad na spriocanna atá agaibh maidir leis an Ghaeilge? Cad iad na háiseanna agus na himeachtaí a bheadh ina gcuidiú daoibh? Iarrann muid oraibh an suirbhé seo a chomhlíonadh chun an t-eolas sin a roinnt linn le bhur dtoil.

As a central part of the language plan Líonra Leitir Ceanainn would like to find out more about families in Letterkenny and the surrounding areas who are interested in Irish. Are you raising your family with Irish? Would you like to speak more Irish? What resources and events would help you? Let us know by filling in this survey please. https://forms.gle/CusY2knBsBXUMQwVA


Bairbre Uí Chathail

Comhordaitheoir Pleanála Teanga Líonra Leitir Ceanainn.

086 075 1663