An Bord Bainistíochta

Seo foram eolais ón mBord Bainistíochta; beidh príomhchinnti cruinnithe le feiceáil faoi liosta na mbaill anseo:

Ainmeacha Bhaill an Bhoird Bhain. Ainmnithe ag
1 Pádraig Mac an Bhiocaire           (Cathaoirleach) BOO Dhún na nGall
2 Caitlín Uí Chochláin BOO Dhún na nGall
3 Olibhéar Mac Daibhéid BOO Dhún na nGall
5 Bernadette Ní Dhuibhir BOO Dhún na nGall
6 Maxie Ó Cuireáin na Tuismitheoirí
na Tuismitheoirí
8 Shane Ó Breacáin na Múinteoirí
9 Le ainmniú go luath na Múinteoirí
10 Seán Mac Suibhne (Rúnaí) Príomhoide
An dáta a ceapadh an Bord:  Aibreán 2019

 


POINTÍ EOLAIS CRUINNIÚ AR AN 5 MEITHEAMH AGUS 15 DEIREADH FÓMHAIR 2019

Pointí Eolais ón chruinniú den Bhord Bainistíochta ar an 7 Bealtaine 2019

Pointí Eolais ón chruinniú den Bhord Bainistíochta ar an 26 Feabhra 2019

Teachtaireach ó Chathaoirleach an Bhoird do Phobal na scoile i rith tréimhse ciantheagaisc Covid-19:

Teachtaireach ó Chathaoirleach an Bhoird do Phobal na scoile.