Buíochas libh maidir le Bailiúchán BhrógBhoscaí

Ghabhann muid buíochas ar gach duine a thug isteach bosca bróg don fheachtas bosca bróg 2021 .
Fuair muid 28 san iomlán agus bhí ‘Team Hope’ iontach sásta iad a fháil. Ard moladh do dhaltaí na 6ú bliana a bhí á stiúradh sa scoil.