Turas Ealaíne go dtí Baile Átha Cliath

Thug daltaí ón IB agus an 5ú bl rang ealaín, cuairt ar Dánlann an Hugh Lane. Chonaic muid ealaín iontach le Harry Clarke, Monet agus Francis Bacon san áireamh.Ansin rinne muid ceardlann ar ‘Caomhnú’ sa Zú agus bhain muid sult as na hainmhithe éagsúlacha a fheiceáil go háirithe an panda dearg agus an tapir ón Mheiriceá theas. Chríochnaigh muid an lá le cuid siopadóireacht agus cúpla taoschnó! Bhain muid sult as an eispéireas agus an fhoghlaim agus beidh cuimhní maith againn den lá.