All posts by Shane

Buaiteoir Náisiúnta san fhilíocht!

Bhuaigh Gráinne Ní Chuinneagáin ón chéad bhliain an *chéad ait* i gcomórtas filíochta ar fud na tíre. Comhghairdeas Gráinne! Beidh na dánta seo a fhoilsiú i Leabhrán Náisiúnta Comórtas Scríobh Dán a sheolfar ag na Dámhachtainí Náisiúnta Scríobh Dán/Léamh Maith i mí Aibreáin. Táimid go léir bródúil as Gráinne. ‘Tales Ignite’ a thugtar ar dhán Gráinne agus is mór an t-áthas é a léamh.

Seo sliocht as an dán …

In the vast blue expanse, where dreams take flight,

Dolphins emerge, a breath-taking sight,

With bodies sleek and spirits so free,

They dance through the waves, imperfect harmony

Turas IB go Béal Feirste

Blas den lá ar dóigh a bhí ag daltaí na hIdirbhliana inné i mBéal Feirste, áit a thug siad cuairt ar Mhargadh na Nollag agus a ndeachaidh siad ag scátáil. Mar a fheictear, bhain siad sult mhór as an lá!

Comhghairdeas mór le Siubhán Ní Dhomhnaill atá tar éis Gradam Scoláire a ghnóthú ó DCU.

Comhghairdeas mór le Siubhán Ní Dhomhnaill atá tar éis Gradam Scoláire a ghnóthú ó DCU.

Tugann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath aitheantas do mhic léinn ardghnóthachtála atá ag teacht isteach san ollscoil.

Bhronn gach roinn roinnt Gradam Scoláirí ar dhaltaí na gcéad bliana a bhain na pointí is airde amach san Ardteistiméireacht, mar aitheantas ar a ngnóthachtálacha acadúla go dtí seo, agus tá lúcháir agus bród orainn go raibh ár n-iardhalta Siubhán roghnaithe don ghradam. #ismuidetbdhunnangall #WeAreDonegalETB

Siubhán O'Donnell, BSc in Nursing (Children's and General Integrated), Colaiste Ailigh, Dhún Na Ngall with
Principal Séan Uas Mac Suibhne, Professor Dáire Keogh (DCU President, far left) and Professor Michelle Butler
(Executive Dean of DCU Faculty of Science & Health, far right)

Turas IB go Béal Feirste le Líonra Leitir Ceanainn

Buíochas mór le Bairbre Ní Chathaill ó Líonra Leitir Ceanainn a d’eagraigh turas oideachasúil, spreagúil agus suimiúil do dhaltaí na hIdirbhliana go Béal Feirste. Bhain na daltaí an-tairbhe as an stair, na gníomhaíochtaí agus an t-eolas ar a bhfuil ag tarlúint i mBéal Feirste chun an teanga a chur chun tosaigh. Bhí an lá mar inspioráid dóibh uilig agus níl amhras ach go gcuirfidh sé go mór leis an nasc idir Ghaelphobal Béal Feirste agus Leitir Ceanainn.

Guth na hÉigse

Guímid gach rath ar na girseachaí ón chéad bhliain, atá ag glacadh páirt i mbabhta ceannais den chomórtas filíochta ‘Guth na hÉigse’, i mBaile Atha Cliath amárach. Ó chlé sa phictiúr ná Sarah Rose Ní Éarchaí, Faith Leigh Bomah, Fianna Ní Ghaotháin, Aoibhe Ní Pháidín agus Emma Ní Fhearraigh. In easnamh ón phictiúr, Aobha Nic Giolla Comghaill.