Category Archives: Ocáidí

Buíochas agus slán le Máistreás Uí RÓIS

Bhailigh pobal na scoile le chéile inniu chun slán a fhágáil le Máistreás Uí Róis agus í ag fágáil ar sos ghairme. Ní raibh súil thirim sa halla agus muid ag gabháil buíochas leí as ucht an tionchar ollmhór a bhí aici ar shaol na ndaltaí agus ar spiorad na scoile thar na blianta. Guímid gach rath uirthi sa todhchaí!

Searmanas Bronnta Duaiseanna

Ócáid fíor thábhachtach i bhféilire na scoilbhliana ná an ócáid bhronnta gradaim, áit a mbíonn an deis againn bailiú le chéile, idir fhoireann, daltaí agus tuismitheoirí na scoile, chun gaiscí ár ndaltaí a cheiliúradh. Buíochas lenár n-aoíonna Seán Ó Loingeáin agus Paul Ó Hannagáin. Seo agaibh cuid de na príomh ghradaim bronnta.

Comhghairdeas ach go háirithe le Beibhinn Ní Giolla Chomhaill agus le Pól Mac Giolla Easpaig ar a mbronnadh Gradaim  Scoláire na Bliana 2021/2022 de bharr an meas a léirigh siad dá múinteoirí, comhscoláirí agus d’éiteas Choláiste Ailigh agus a gcuid  iarrachtaí le gach gné de rannpháirtíocht i  saol na scoile. Tréaslaíonn muid uilig libh!

Pictiúirí ón Rás 5K

Buíochas mór le coiste na dtuismitheoiri agus le gach duine a ghlac páirt sa siúl/rith 5k aréir agus é ag stealladh báistí! Bhí ócáid ar dóigh ann le spraoi ag achan duine! Seo cúpla pictiúirí den rás:

€655 do mhuintir na hUcráine ón díolachán bacála!

Bhí Díolachán Bácála ag an 3ú bliain OSSP & chruinnigh siad £655 ar son muintir na hÚcráine. Bhuail muid le Oksana Krysynsra agus Margaret Larkin ó Forbairt Áitiúil Dhún na nGall & mhínigh siad dúinn an dea-oibre atá siad ag déanamh agus an chinéal tacaíocht atá de dhíth orthu. Tá na daltaí chun gníómhaíochtaí a chur ar siúl chun fáilte a chur roimh deagóirí & paistí ón Úcráin cuairt a thabhairt ar Choláiste Ailigh amach anseo.