Polasaí Staidéir

Polasaí Staidéir

 

POLAISÍ STAIDÉIR

Réamhrá/Foreword:

 

Aithnítear go bhfuil dlúth-bhaint idir obair ranga / bhaile agus staidéar. Chuige sin moltar go mbeadh polaisí staidéar ar leith ag gach roinn atá oiriúnach agus ábharach agus go gcuirfear béim ar seo sa rang.

 

Aidhmeanna/Aims:

 

The aim of this policy is to enhance academic achievement, to encourage self directed study and to promote time management and organisational skills.

 

Chuige sin clúdófar na pointí seo a leanas.

 

Cuspóirí/The purpose of study:

 

 • To consolidate and reinforce homework and work done in class and to build a strong foundation for future learning.
 • To develop good study habits and work consistently.
 • To enable students through study, to identify their own patterns of learning and thus pave the way for independent learning.
 • To encourage the use of vital study & learning aids such as:
  • mind mapping
  • brainstorming of key words / terms / phrases
  • use of prompt cards
  • goal setting
  • time management skills

 

 • To promote self discipline.
 • To encourage self reward, facilitating self satisfaction and increased confidence.
 • To optimize learning and make the whole school experience positive and rewarding.
 • To empower students and prepare them for further education beyond second level.

 

 

Tacaíocht/Déantar tacú ar na scoláirí agus a dtuismitheoirí mar seo a leanas:

 

 • Oícheanta Eolais sa scoil ag tús na bliana d’achan bliain. Tugtar treoir agus comhairle praiticiuil ag na h-oícheanta seo. Mar shampla:
  • An dialann scoile – pléitear an dialann agus a thábhacht i dtaobh monatóireacht a dhéanamh ar staidéar.
  • An bliainmhúinteoir – buaileann tuismitheoirí leis an bliainmhúinteoir agus déanann sé/sí cur síos ar a ról i dtaobh tacú le staidéar.
  • Pléitear ceisteanna ábhartha eile ar nós ionad staidéir oiriúnach; diat & aclaíocht; tréimhsí staidéir oiriúnacha; brú
  • Tugtar clárama samplach amach agus déantar plé air

 

Eagraítear cúrsa lae “Scilleanna Staidéir” do scolairí agus dá dtuismitheoirí. Aithnítear go bhfuil dlúth-bhaint idir obair ranga / bhaile agus staidéar. Chuige sin moltar go mbeadh polaisí staidéar ar leith ag gach roinn atá oiriúnach agus ábharach agus go gcuirfear béim