Zoom ar scilleanna staidéir leis an 3ú agus 6ú bliain

Bhain daltaí na triú agus séú bliana an taitneamh agus tairbhe as seisiún Zoom le Raymond Langan ar scilleanna stadéir inniu. Tá daltaí na ranganna seo an-bhuíoch le Raymond as ucht na straitéisí agus teicnící a phioc siad suas. Mar a fheictear anseo, bhain siad craic amach as seisiún freisin!