Tacóirí Timpeallachta!

Fáilte a thacóirí timpeallachta!

Leagfar amach anseo plean gníomhaíochta agus straitéisí phobal na scoile le dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn an timpeallacht a shábhál agus a chaomhnú.

Sprioc 1: Faoi láthair is é an phríomhsprioc atá againn ná béim a chur ar úsáid cheart na mboscaí bruscair/athchúrsála.

Gorm: páipéar glan, buidéil plaisteacha, canna (nite más féidir)

Donn: Bia; ábhar dianscaoilteach

Bán: Gnáthbhruscar eile.

Suímh shuimiúla:

https://www.drawdown.org/

www.pollinator.ie