An Bord Bainistíochta

Seo foram eolais ón mBord Bainistíochta; beidh príomhchinnti cruinnithe le feiceáil faoi liosta na mbaill anseo:

Ainmeacha Bhaill an Bhoird Bhain. Ainmnithe ag
1 Pádraig Mac an Bhiocaire (Cathaoirleach) BOO Dhún na nGall
2 Caitlín Uí Chochláin BOO Dhún na nGall
3 Olibhéar Mac Daibhéid BOO Dhún na nGall
5 Marshal Mc Coghláin na tuismitheoirí
6 Bernadette Ní Dhuibhir na tuismitheoirí
7 Maria Uí Róis na Múinteoirí
8 Shane Ó Breacáin na Múinteoirí
9 Micheál Ó Giobúin (Rúnaí) Príomhoide
   
An dáta a ceapadh an Bord:  Aibreán 2019

 


Teachtaireach ó Chathaoirleach an Bhoird do Phobal na scoile:

Teachtaireach ó Chathaoirleach an Bhoird do Phobal na scoile.

POINTÍ EOLAIS CRUINNIÚ AR AN 5 MEITHEAMH AGUS 15 DEIREADH FÓMHAIR 2019

Pointí Eolais ón chruinniú den Bhord Bainistíochta ar an 7 Bealtaine 2019

Pointí Eolais ón chruinniú den Bhord Bainistíochta ar an 26 Feabhra 2019

COLÁISTE AILIGH